Member

Professor
Secretary
 • Hiroko┬áNoguchi
Recruiting Researcher
Doctor 2nd
 • Jin Zhaoyang
Doctor 1st
 • Eita Sato
 • Yuhi Tsutsumi
Master 2nd
 • Hikaru Kawai
 • Sota Kawashima
 • Shunsuke Jindo
 • Takahiro Hasegawa
 • Ikumi Wakayama
Master 1st
 • Ryosuke Ohata
 • Ayumi Obitsu
 • Takumi Kokago
 • Ryuhei Hasegawa
Bachelor 4th
 • Yuya Okada
 • Yuto Onji
 • Hiroshi Kasai
 • Daiki Kato
 • Soya Kawasaki
 • Takuma Sakiyama
 • Yuri Hayashi
Bachelor 3rd
 • Yuka Oyama
 • Yuji Kagaya
 • Haruka Tominaga
 • Tsukasa Nagaoki
 • Kazuki Nishimura
 • Kenshin Murashima
 • Keita Yonemura

Employment place of alumni